• Yayınlanan:

  Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) Proje Teklif Çağrısı

  Ülkemizde T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yapılan, AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’ lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 20 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan AB COSME Programı, Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF) […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Horizon 2020 ile Projenize Destek Bulun

  Horizon 2020; yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, yeni araştırmalar için fon yaratmak, iş hacmini ve alanını genişletmek, iş altyapısını güçlendirmek, pazarlama ve reklam etkinlikleri ile bilinirliğini artırmak gibi amaçlarla sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, araştırmacılar ve araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kurumları ve STK’ların başvurabildiği bir hibe programı. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika süreçlerinin […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Avrupa Birliği Bakanlığı, Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı’nı başlattı

  STK’ler arasındaki iş birliğini arttırmayı amaçlayan Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı çağrısı Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından yapıldı. 2017 Temmuz’da başlatılan başvurular ile STK’lerin kamu ve politikada daha etkili olması beklenirken var olan kapasitelerinin de güçlendirilmesi hedefleniyor. Aktivistlerin ve STK’lerin faydalanabileceği çağrı ile ilgili detaylar da hibe desteği sayfasında yerini aldı. NE KADAR HİBE VERİLECEK? Ortaklıklar […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  EaSI Programı’ndan Teklif Çağrısı

  Geçtiğimiz günlerde İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı kapsamında “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” konulu Teklif Çağrısı yayımlandı. Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları (özellikle sosyal EFSI -Stratejik Yatırımlar için Avrupa Fonu-)  işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla test edilmesi amaçlanıyor. Bu […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Uludağ Üniversitesi hem öğrencilere hem de personele girişimcilik kursu verdi

  Girişimci olmak isteyen kişileri bu alanda doğru yönlendirebilmek ve fikirlerinin değerlendirebilmek için adım atan Uludağ Üniversitesi AB projesi kapsamında yürüttüğü eğitim uygulamasını devam ettiriyor. Girişimcilik alanında ilerlemek isteyen ve bu alanda doğru iş fikirleri oluşturarak yatırımlar gerçekleştirecek gönüllülere kurs veren üniversite 5 farklı alanda verdiği eğitimleri sürdürüyor. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Eğitim Vakfı ile […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  AB hibe desteği ile Mardin’de 60 milyon TL’lik yatırım yapılıyor!

  İnstrument Of Pre Accession Asistance (IPA) Projesi kapsamında ilde devam eden su arıtma tesisleri ile ilgili Mardinlileri sevindiren haber geldi. Bir süre önce şehirdeki kanalizasyon atıkları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine başlatılan çalışma kapsamında şehre su arıtma tesisi yapılması kararı alınmıştı. Hazırlanan projenin Avrupa Birliği hibe destek programına sunulmasının ardından turistik faaliyetleri bulunan Mardin’e yatırım […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Horizon 2020 ile Projenize Destek Bulun

  Horizon 2020; yeni ürün ve hizmetler geliştirmek, yeni araştırmalar için fon yaratmak, iş hacmini ve alanını genişletmek, iş altyapısını güçlendirmek, pazarlama ve reklam etkinlikleri ile bilinirliğini artırmak gibi amaçlarla sanayi kuruluşları, küçük ve orta ölçekli işletmeler, araştırmacılar ve araştırma merkezleri, üniversiteler, kamu kurumları ve STK’ların başvurabildiği bir hibe programı. Avrupa’nın bilim, teknoloji ve politika süreçlerinin […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Karadeniz Programı 2014-2020 Dönemi Birinci Teklif Çağrısı Yayınlandı

  Avrupa Birliği Bakanlığının Ulusal Otoritesi olduğu ENI (Avrupa Komşuluk Aracı) Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği (SÖİ) Programının 2014-2020 dönemi birinci teklif çağrısına 31 Ocak 2017 itibariyle çıkılarak çağrı duyurusu Programın resmi internet sitesinde (http://blacksea-cbc.net/) yayınlanmıştır. Program Alanında yer alan ve Program belgesinde potansiyel yararlanıcı olarak tanımlanan tüm kurum ve kuruluşlar, söz konusu duyurunun beraberinde yayınlanan […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı

  Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve WWF – Türkiye’nin birlikte yürüttüğü ‘Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum Hareketi’ projesi kapsamında sivil toplum kuruluşlarına finansal destek sağlanacak. Sivil Toplum Kapasite Geliştirme ve Savunuculuk Hibe Programı, finansal destek alacak kuruluşların Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) ve Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD) konularında aktif bir şekilde politika ve savunuculuk yapmaları […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu (IWHC) Hızlı Müdahale Fonu

  IWHC, Hızlı Müdahale Fonu örgütlerin eşsiz, beklenmedik ve zaman kısıtlaması olan fırsatlara stratejik biçimde cevap vermelerini ve harekete geçmelerini sağlayan hızlı bir müdahale fonu geliştirdi. Hızlı Müdahale Fonu cinsel, üreme ile ilgili sağlığı ve hakları (SRHR) geliştirmek için fırsatlardan yararlanan ya da tehditlere ve engellere müdahale eden eylemleri destekler. STGM’nin örgütlerin bilgilenmesi için yaptığı Türkçe çevirisi […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  Sosyal İşletmeler için Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler Teklif Çağrısı

  EaSI Programı kapsamında “Sosyal İşletmeler İçin Finans Piyasalarının Arz ve Talep Yönünü Güçlendirecek Faaliyetler” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı,  yenilikçi iş modelleri geliştirmek için sosyal işletmelere gerekli olan finansmanın sağlanması için sosyal finans piyasasının gelişmesine katkıda bulunmaktır. Sosyal finans ortaklıkların, araçlarının ve mekanizmalarının kurulmasının, sosyal işletmeler için hybrid finansmana olanak sağlanmasının, sosyal işletmeler […]

  Devamını Oku

 • Yayınlanan:

  İşletmelere ve Yeniden Başlayanlara Destek ve Erken Uyarı Ağı” Çağrı Teklifi

  Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan […]

  Devamını Oku